MBJELLJA E FLOKËVE

Si ju asistojmë 100% gjatë gjithë procedurës së mbjelljes së flokëve!

Dita 1

  • Vizita pre-ambulatore me stafin mjekësor turk përpara kryerjes së procedures.
  • Kryerja e analizave.
  • Kryerja e mbjelljes së flokëve ku implantohen 3’500 – 5’500 folikuj (procedura e mbjelljes së flokëve me teknikën FUE zgjat 8-10 orë dhe implantohen deri në 5’500 folikuj, gjithmonë duke konsideruar zonën dhuruese të pacientit).
  • Dhënia e mjekimeve dhe e rekomandimeve për një natë sa më të qetë.
  • Mjekët tanë japin GARANCI për rezultatin

Dita 2

  • Pacienti paraqitet në Klinikë për heqjen e garzave dhe kryerjen e mjekimit të parë post mbjelljes së flokëve.
  • Pacienti ështi i lire të vizitojë qytetin e Tiranës dhe miqtë e tij.

Dita 3

  • Pacienti paraqitet në Klinikë për larjen e parë të skalpit post-mbjelljes së flokëve. Kjo larje ndihmon në largimin e shpejtë të krusteve në zonën ku janë implantuar folikujt.
  • Ju do të pajiseni me shampoo dhe locionin për vazhdimin e larjes së skalpit vet në shtëpi për 7-ditët në vijim.
  • Ju do të pajiseni me një CD ose dokument që përmban instruksione ndihmëse post procedurës së kryer.

Mbjellja e Flokëve

Mbjellja e flokëve në klinikën davinci (teknika fue)

Ekskluzivisht mjekët më të mirë turq të Spitalit “Europa Aestetic” të specializuar në teknikat më të fundit trikologjike, tashmë janë pjesë e Klinikës DaVINCI dhe kryejnë çdo ditë me sukses në Tiranë (Shqipëri) mikro auto-transplantin e flokëve (me metodën FUE) që është teknika më e avancuar e mbjelljes se flokëve.

MBJELLJA E FLOKËVE

Çfarë ndodh me flokët mbas mbjelljes ?

Mbjellja e Flokëve

kontakt

Shkruani

Për të rezervuar një takim

Operacione estetike

Trajtime Estetike

Mbjellja e flokëve